Sơ đồ tổ chức:

Năm học: 2017-2018

Chủ tịch công đoàn:

Trần Ngọc Kiều Anh

Bí thư chi bộ:

Nguyễn Mộng Thu

Bí thư chi đoàn:

Hàn Thị Châm

Hiệu trưởng:

Nguyễn Mộng Thu

PHT chuyên môn:

Huỳnh Thị Mỹ Lệ

PHT bán trú– phó BTCB

Nguyễn Thị Thành

Khối lá + chồi

1. Hàn Thị Châm (TT) –  GV lớp Lá 1

2. Võ Thị Hồng Xuân – GV lớp Lá 1

3. Nguyễn Thị Hồng Diễm – GV Lớp á 2

4. Nguyễn Thị Ngọc Hà – GV Lớp Lá 2

5. Phan Thục Nhi  (TP) – GV Lớp chồi 1

6. Đào Thị Hòa – GV Lớp Chồi 1

7. Trần Ngọc Kiều Anh – GV Lớp Chồi 1)

8. Nguyễn Thị Hương – GV Lớp Chồi 2

9. Huỳnh Thị Mỹ Lệ (PHT)

Khối mầm + nhà trẻ

1. Phạm Thị Hằng Phượng  (TT) – GV lớp mầm

2. Tô Thị Thanh Hiền – GV lớp mầm

3. Nguyễn Thị Bích Phương – GV lớp mầm

4. Huỳnh Thị Loan (TP) – GV Lớp nhà trẻ

5.Trịnh Thị Hiền – GV Lớp nhà trẻ

6. Nguyễn Thị Thành (PHT)

7. Nguyễn Thị Do (cấp dưỡng)

8. Trần Thị Mai (cấp dưỡng)

Tổ văn phòng:

1. Nguyễn Mộng Thu (Hiệu trưởng)

2. Đỗ Thị Chiên (KT)

3. Lê Thị Ngọc Hồng (Y tế)

4. Đặng Thị Thúy Hồng (NVPV)

5.  Bùi Duy Thanh (Bảo vệ)

6. Nguyễn Thị Thư (Bảo vệ)

7. Nguyễn Thụy Bảo Khuyên (Văn Thư)

 

 

Ban đại diện CMHS

La Văn Bình