Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
398/PGDĐT-THCS03/12/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoThông báo triệu tập tổ chức chuyên đề, thao giảng chuyên đề môn Tin học, Lịch sử cấp THCS [...] Tải về
399/PGDĐT-THCS03/12/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoThông báo triệu tập tổ chức chuyên đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo và thao giảng chuyên [...] Tải về
400/PGDĐT-MN03/12/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoTriệu tập Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 Tải về
402/PGDĐT-NGLL06/12/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc xử lý dầu ăn đã qua sử dụng ở các trường tổ chức bán trú trên địa bàn huyện Tải về
403/PGDĐT-NGLL07/12/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc tăng cường mỹ quan, vệ sinh môi trường ở các đơn vị trường học Tải về