Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
11/KH-PGDĐT25/02/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch kiểm tra hành chính Trường THCS Bùi Thị Xuân năm học 2020-2021 Tải về
55/PGDĐT-TH24/02/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v thực hiện kết luận thanh tra chuyên ngành của Sở GDĐT Bình Dương đối với các trường [...] Tải về
09/KH-PGDĐT09/02/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch [...] Tải về
36/PGDĐT-NGLL29/01/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v Triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
42/PGDĐT-TH05/02/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học lớp 5 HKII năm học 2020-2021 Tải về