Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
1225/07/2019MN Tam LậpKế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 Tải về
2224/09/2019Mầm non Tam LậpKế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 Tải về
2320/09/2019MN Tam LậpKế hoạch hội đồng trường năm học 2019-2020 Tải về
1519/08/2019Mầm non Tam LậpKế hoạch phòng chống thiên tai năm học 2019-2020 Tải về
Mầm non Tam LậpQUY TẮC ỨNG XỬ NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
Mầm non Tam LậpQUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
Mầm non Tam LậpQUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36 - NĂM HỌC 2019 - 2020 Tải về
Kết quả báo cáo công khai chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 Tải về
Quyết định - kế hoạch phòng chống thiên tai năm học 2018-2019 Tải về
Kế hoạch hoạt động hội đồng trường MN Tam Lập năm học 2018-2019 Tải về
Quyết định thành lập tổ điều tra trẻ từ 0-5 tuổi năm 2018 Tải về
Quyết định - kế hoạch hội thi giáo viên giỏi cơ sở năm học 2018-2019 Tải về
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 Tải về
Báo cáo tổng kết về thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 Tải về
Quyết định - kế hoạch tuyển sinh trẻ từ 2- 5 tuổi năm học 2018-2019 Tải về
Số: 39/QĐ-MNTL06/09/2019MN Tam LậpQUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020 Tải về