Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
27/07/2020mntamlapKế hoạch - Quyết định - Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021 Tải về
27/06/2019MN Tam LậpTHÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 3 PHÒNG HỌC CŨ TRƯỜNG MN TAM LẬP Tải về
Số: 21/KH-MNTL25/09/2020MN TAM LẬPKẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
1225/07/2019MN Tam LậpKế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 Tải về
2224/09/2019Mầm non Tam LậpKế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 Tải về
2320/09/2019MN Tam LậpKế hoạch hội đồng trường năm học 2019-2020 Tải về
KH: 09/MNTL19/10/2021MNTLKế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 Tải về
1519/08/2019Mầm non Tam LậpKế hoạch phòng chống thiên tai năm học 2019-2020 Tải về
18/10/2021MNTLVăn kiện HNVC năm học 2021-2022 Tải về
Số: 17/BC-MNTL18/10/2021Mầm non Tam LậpBáo cáo kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2020-2021, tình hình thực hiện công khai đầu năm học 2021-2022 và định hướng quản lý công tác 3 công khai các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022 Tải về
Mầm non Tam LậpQUY TẮC ỨNG XỬ NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
Mầm non Tam LậpQUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
Mầm non Tam LậpQUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36 - NĂM HỌC 2019 - 2020 Tải về
Kết quả báo cáo công khai chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 Tải về
Quyết định - kế hoạch phòng chống thiên tai năm học 2018-2019 Tải về
Kế hoạch hoạt động hội đồng trường MN Tam Lập năm học 2018-2019 Tải về
Quyết định thành lập tổ điều tra trẻ từ 0-5 tuổi năm 2018 Tải về
Quyết định - kế hoạch hội thi giáo viên giỏi cơ sở năm học 2018-2019 Tải về
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 Tải về
Báo cáo tổng kết về thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 Tải về
Quyết định - kế hoạch tuyển sinh trẻ từ 2- 5 tuổi năm học 2018-2019 Tải về
3210/07/2020mntamlapBiểu mẫu báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020 (tháng 5/2020) Tải về
Số: 39/QĐ-MNTL06/09/2019MN Tam LậpQUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
24/PGDĐT-TCCB06/02/2020phòng GDĐT Phú GiáoVĂN BẢN THUYÊN CHUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021 Tải về