Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
27/07/2020mntamlapKế hoạch - Quyết định - Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021 Tải về
27/06/2019MN Tam LậpTHÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 3 PHÒNG HỌC CŨ TRƯỜNG MN TAM LẬP Tải về
Số: 21/KH-MNTL25/09/2020MN TAM LẬPKẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
1225/07/2019MN Tam LậpKế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 Tải về
2224/09/2019Mầm non Tam LậpKế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 Tải về
11/KH-PGDĐT25/02/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch kiểm tra hành chính Trường THCS Bùi Thị Xuân năm học 2020-2021 Tải về
55/PGDĐT-TH24/02/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v thực hiện kết luận thanh tra chuyên ngành của Sở GDĐT Bình Dương đối với các trường [...] Tải về
09/KH-PGDĐT09/02/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch [...] Tải về
36/PGDĐT-NGLL29/01/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v Triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
42/PGDĐT-TH05/02/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học lớp 5 HKII năm học 2020-2021 Tải về
01/08/2017Tiểu học Phước SangQuyết định thành lập tổ khối năm học 2017-2018 Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn Nhập điểm trên VNEDU Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn cập nhật Hồ sơ Học Sinh trên VNEDU Tải về
Tiểu học Phước SangQuy chế hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
80 /QĐ-THPS08/10/2016Tiểu học Phước SangQuyết đinh thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
2320/09/2019MN Tam LậpKế hoạch hội đồng trường năm học 2019-2020 Tải về
1519/08/2019Mầm non Tam LậpKế hoạch phòng chống thiên tai năm học 2019-2020 Tải về
Mầm non Tam LậpQUY TẮC ỨNG XỬ NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
Mầm non Tam LậpQUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
Mầm non Tam LậpQUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36 - NĂM HỌC 2019 - 2020 Tải về
Kết quả báo cáo công khai chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 Tải về
Quyết định - kế hoạch phòng chống thiên tai năm học 2018-2019 Tải về
Kế hoạch hoạt động hội đồng trường MN Tam Lập năm học 2018-2019 Tải về
Quyết định thành lập tổ điều tra trẻ từ 0-5 tuổi năm 2018 Tải về
Quyết định - kế hoạch hội thi giáo viên giỏi cơ sở năm học 2018-2019 Tải về
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 Tải về
Báo cáo tổng kết về thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 Tải về
Quyết định - kế hoạch tuyển sinh trẻ từ 2- 5 tuổi năm học 2018-2019 Tải về
3210/07/2020mntamlapBiểu mẫu báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020 (tháng 5/2020) Tải về
Số: 39/QĐ-MNTL06/09/2019MN Tam LậpQUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
24/PGDĐT-TCCB06/02/2020phòng GDĐT Phú GiáoVĂN BẢN THUYÊN CHUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021 Tải về